:
FALSAFAH PENDIDIKAN


FALSAFAH
Mewujudkan pelajar yang penuh keilmuan dengan ketaqwaan serta memiliki sahsiah yang unggul serta berprofesionalisme.


VISI
Melahirkan tokoh yang benar-benar berwibawa dan pakar rujuk dalam pelbagai bidang ilmu agama.


MISI
Menjadikan pendidikan pondok terbaik di Negeri Kedah yang mampu melahirkan golongan cendiakawan islam yang menguasasi pelbagai disiplin ilmu dan pendidikan yang bersepadu sebagai pelapis kepimpinan di masa akan datang.


MOTTO
“ Taqwa, Bijaksana, Rabbaniah ”