:
KURIKULUM


PEPERIKSAAN UTAMA
Tahun 2: Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Tahun 3: Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
Tahun 4: Syahadah Nihaiyah, Pondok Moden Zakat

KURIKULUM
- Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
- Pengajian Kitab Turath (Arab & Jawi)
- Pengajian al-Quran (Hafazan)

Antara kitab pengajian yang digunapakai adalah seperti berikut :


1. Turath Arabi
- Al-Hikam Wa Al-Amthal
- Al-Insya’ Wa Al-Imla’
- Durus Al-Lughah Al-Arabiyah
- Matan Al-Jurumiyah
- Matan Al-Bina’
- Al-Baith Al-Hasis
- Mulakhos Qawaid Al-Lughoh Al-Arabiyah
- Al-Waraqat
- Tafsir Jalalain
- Matan Abi Suja’
- Mukhtasor Ibn Abi Jamrah
- Nuzhah Al-Nazor
- Aqidah Al-Nawwam
- Manzumah Baiquniah

2. Turath Jawi
- Matan Al-Arbaiin Al-Nawawiyah
- Hidayah Al-Salikin
- Bidayatul Hidayah (Akhlak)
- Ayyuhal Walad
- Tuhfah Al-Sibyan
- Bidayatul Hidayah (Tauhid)
- Riyadhussolihin
- Tanbih Al-Ghafillin
- Muniyatul Musholi