:
KEISTIMEWAAN


  1. Pondok Moden pertama di Kedah
  2. Pembiayaan keseluruhan pengajian bagi anak-anak asnaf yang layak adalah ditanggung sepenuhnya oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah.
  3. Menggunakan 4 kurikulum utama iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), Turath Arabi, Turath Jawi dan Hafazan Al-Quran.
  4. Modul mengilap potensi dan membina jatidiri yang unggul.