:
OBJEKTIF


Penubuhan PMZK memfocuskan kepada objektif seperti berikut:


1. Melahirkan ulama’ rabbani yang pakar dalam bidang agama dan kehidupan.
2. Mengisi kepakaran Islam dalam pelbagai disiplin ilmu seperti syariah, akidah, akhlak (tasawuf) dan lain-lain.
3. Melahirkan alim yang faqeeh menerusi pengajian kitab-kitab turath serta mampu menyampaikannya kepada ummah.
4. Membangunkan pelajar yang mampu berdikari dan berkompetensi tinggi dalam pelbagai bidang.
5. Melahirkankan daie yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris
6. Membentuk keperibadian yang unggul dan bersedia berkhidmat untuk ummah apa jua keadaan dan masa.
7. Sebagai barisan pelapis kepada Ashab Al-Samahah Mufti, hakim syarie dan juga pakar rujuk di Malaysia dan negeri-negeri amnya.
SYARAT