:
SYARAT MINIMA DAN KELAYAKAN ASAS KEMASUKAN KE PMZK- Lelaki, warganegara Malaysia (pelajar, ibu bapa, penjaga mestilah memiliki kewarganegaraan Malaysia), atau
- Bermastautin di Kedah tidak kurang dari (1) tahun & masih menetap di Kedah dan
- Berumur 16 tahun pada tahun pengajian Tingkatan 4, dan
- Pencapaian sekurang-kurangnya 6A dalam PT3 2017 (gred A dalam Syariah,Usuluddin dan Bahasa Arab), atau
- Menghafaz 15 juzuk al-Quran, dan
- Berminat dalam pengajian Turath ‘Arab dan Turath Jawi
- Aktif kegiatan ko-kurikulum dan bersedia mengikuti pelbagai program yang dianjurkan
- Pemohon yang layak akan dipanggil temu duga
- Lulus ujian temu duga lisan dan bertulis