:
SISTEM PENGAJIANHALATUJU: MOD PENGAJIAN (7 SEMESTER / 4 TAHUN)
SPM – SIJIL TAHFIZ MALAYSIA (STM) JAKIM – SIJIL NIHAIYAH PMZK – UNIVERSITI TEMPATAN/LUAR NEGARA
• TAHRIRI : 40 PERATUS
   SYAFAWI : 50 PERATUS
   SAHSIAH : 10 PERATUS